1 மாத்திரை = 7 அங்குல ஆண்குறி மற்றும் 2 மணி நேரம் நீடித்த உடலுறவு

பல ஆண்கள் தனது ஆண்குறி மிகவும் சிறியதாக உள்ளதா அல்லது இல்லையா என்ற சந்தேகத்தில் உள்ளனர். இது பெரும்பாலும் இன்றைய உணவு மற்றும் வாழ்க்கைமுறை…